Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih

pregled literature

  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
Ključne besede: hiperglikemija, koncentracija glukoze v krvi, inzulinska infuzijska mešanica

Povzetek

Uvod: Medicinske sestre v enotah intenzivne terapije uravnavajo ciljno vrednost glukoze v krvi pri kritično bolnih po sprejetih in veljavnih protokolih. Namen raziskave je bil raziskati prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja  vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih.
Metode: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene in strokovne literature. Iskanje literature je potekalo od 1. 2. 2017 do 8. 8. 2017. V pregled so bile vključene naslednje baze: COBIB.SI, Digitalna knjižnica Slovenije – Dlib.si, CINAHL, ProQuest, PubMed in Google Učenjak. Iskanje je potekalo z različnimi kombinacijami ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku: prednosti, slabosti, medicinske sestre, kritično bolni, glukoza v krvi in protokoli za vodenje vrednosti glukoze v krvi. Uporabljen je bil Boolov operater AND. Iz iskalnega nabora 1064 zadetkov je bilo v končno analizo  vključenih 15 člankov. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov.
Rezultati: Identificirana so bila tri tematska področja: (1) primernost različnih protokolov za vodenje vrednosti glukoze v krvi, (2) delovne obremenitve medicinskih sester pri teh protokolih in (3) varnost protokolov. Prednosti računalniško podprtega protokola za vodenje vrednosti glukoze v krvi so v boljšem doseganju ciljne vrednosti koncentracije glukoze v krvi, slabosti pa v pojavu odstopanj v zvezi z načrtovanim časom za merjenje glukoze v krvi.
Diskusija in zaključek: Nekatere raziskave ugotavljajo prednosti računalniško podprtih protokolov za vodenje vrednosti glukoze v krvi v smislu tehnoloških izboljšav, zmanjšanja delovnih obremenitev medicinskih sester in izboljšanja varnosti pacientov. Raziskava prispeva k izboljševanju klinične prakse pri delu s kritično bolnimi pacienti.

Biografija avtorja

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

pred., dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Literatura

Al-Tarifi, A., Abou-Shala, N., Tamim, H.M., Rishu, A.H. & Arabi, Y.M., 2011. What is the optimal blood glucose target in critically ill patients: a nested cohort study. Annals of Thoracic Medicine, 6(4), pp. 207–211. ttps://doi.org/10.4103/1817-1737.84774 PMid:21977065; PMCid:PMC3183637

Amrein, K., Kachel, N., Fries, H., Hovorka, R., Pieber, T.R., Plank, J., et al., 2014. Glucose control in intensive care: usability, efficacy and safety of Space Glucose Control in two medical European intensive care units. BMC Endocrine Disorders, 29(14), p. 62. https://doi.org/10.1186/1472-6823-14-62 PMid:25074071; PMCid:PMC4118658

Aragon, D., 2006. Evaluation of nursing work effort and perceptions about blood glucose testing in tight glycemic control. American Journal of Critical Care, 15(4), pp. 370–377. PMid:16823014

Beliard, R., Muzykovsky, K., Vincent, W., Shan, B. & Davanos, E., 2016. Perceptions, barriers, and knowledge of Inpatient Glycemic Control: a survey of health care workers. Journal of Pharmacy Practice, 29(4), pp. 348–354. https://doi.org/10.1177/0897190014566309 PMid:25609663

Campion, T.R., May, A.K., Waitman, L.R., Ozdas, A., Lorenzi, M.N. & Gadd, C.S., 2011. Characteristics and effects of nurse dosing over-rides on computer-based intensive insulin therapy protocol performance. Journal of the American Medical Informatics Association, 18(3), pp. 251–258. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000129 PMid:21402737; PMCid:PMC3078667

Chang, S.Y., Sevransky, J. & Martin, G.S., 2012. Protocols in the management of critical illness. Critical Care, 16, p. 306. https://doi.org/10.1186/cc10578 PMid:22424130; PMCid:PMC3584719

Chant, C., Mustard, M., Thorpe, K.E. & Friedrich, J.O., 2012. Nurse - vs Nomogram-Directed Glucose Control in a Cardiovascular Intensive Care Unit. American Journal of Critical Care, (21)4, pp. 270–278. https://doi.org/10.4037/ajcc2012713 PMid: 22751370

Corrêa, T., Pereira de Almeida, F., Biasi Cavalcanti, A., Jose Pereira, A. & Silva E., 2009. Evaluation of nursing perceptions about three insulin protocols for blood glucose control in critical care. Critical Care, 13(1), p. 122. https://doi.org/10.1186/cc7286 PMCid:PMC4084008

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M., 2008. Undertaking a literature review: a step by step approach. British Journal of Nursing, 17(1), pp. 38–43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 PMid:18399395

Dharmalingam, M., 2016. Glycemic control in Intensive Care Unit. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 20(4), pp. 415–417. https://doi.org/10.4103/2230-8210.183459 PMid:27366704; PMCid:PMC4911827

Dubois, J., Van Herpe, T., van Hooijdonk, R.T., Wouters, R., Coart, D., Wouters, P., et al., 2017. Software-guided versus nurse-directed blood glucose control in critically ill patients: the LOGIC-2 multicenter randomized controlled clinical trial. Critical Care, 21(1), pp. 212. https://doi.org/10.1186/s13054-017-1799-6 PMid:28806982; PMCid:PMC 5557320

DuBose, J.J., Nomoto, S., Higa, L., Paolim, R., Teixeira, P.G., Inaba, K., et al., 2009. Nursing involvement improves compliance with tight blood glucose control in the trauma ICU: a prospective observational study. Intensive and Critical Care Nursing, 25(2), pp. 101–107. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2008.07.004 PMid:19135371

Dumont, C. & Bourguignon, C., 2012. Effect of a computerized insulin dose calculator on the Process of Glycemic Control. American Journal of Critical Care, 21(2), pp. 106–115. https://doi.org/10.4037/ajcc2012956 PMid:22381987

Evans, A., Le Compte, A., Tan, C.S., Ward, L., Steel, J., Pretty, C.G., et al., 2012. Stochastic targeted (STAR) glycemic control: design, safety, and performance. Journal of Diabetes Science and Technology, 6(1), pp. 102–115. https://doi.org/10.1177/193229681200600113 PMid:22401328; PMCid:PMC3320827

Farrokhi, F., Smiley, D. & Umpierrez, G.E., 2011. Glycemic control in non-diabetic critically ill patients. Best practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 25(5), pp. 813–824. https://doi.org/10.1016/j.beem.2011.05.004 PMid:21925080; PMCid:PMC3718463

Gardner, A.J., 2014. The benefits of tight glycemic control in critical illness: sweeter than assumed? Indian Journal of Critical Care Medicine, 18(12), pp. 807–813. https://doi.org/10.4103/0972-5229.146315 PMid:25538415; PMCid:PMC4271280

Gartemann, J., Caffrey, E., Hadker, N., Crean, S., Creed, G.M. & Rausch, C., 2012. Nurse workload in implementing a tight glycaemic control protocol in a UK hospital: a pilot time-inmotion study. Nursing in Critical Care, 17(6), pp. 279–284. https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2012.00506.x PMid:23061617

Hargraves, J.D., 2014. Glycemic Control in cardiac surgery: implementing an evidence: based insulin infusion protocol. American Journal of Critical Care, 23(3), pp. 250–258. https://doi.org/10.4037/ajcc2014236 PMid:24786814

Holzinger, U., Feldbacher, M., Bachlechner, A., Kitzberger, R., Fuhrmann, V. & Madl, C., 2008. Improvement of glucose control in the intensive care unit: an interdisciplinary collaboration study. American Journal of Critical Care, 17(2), pp. 150–156. PMid:18310653

Hsu, C.W., 2012. Glycemic control in critically ill patients. World Journal of Critical Care Medicine, 1(1), pp. 31–39. https://doi.org/10.5492/wjccm.v1.i1.31 PMid:24701399; PMCid:PMC3956063

Kalfon, P., Giraudeau, B., Ichai, C., Guerrini, A., Brechot, N., Cinotti, R., et al., 2014. Tight computerized versus conventional glucose control in the ICU: a randomized controlled trial. Intensive Care Medicine, 40(2), pp. 171–181. https://doi.org/10.1007/s00134-013-3189-0 PMid:24420499

Khalaila, R., Libersky, E., Catz, D., Pomerantsev, E., Bayya, A., Linton, D.M., et al., 2011. Nurse–led implementation of a safe and effective intravenous insulin protocol in a medical intensive care unit. Critical Care Nurse, 31(6), pp. 27–35. https://doi.org/10.4037/ccn2011934 PMid:22135329

Kelly, J.L., 2014. Continuous insulin infusion: when, where, and how. Diabetes Spectrum, 27(3), pp. 218–223. https://doi.org/10.2337/diaspect.27.3.218 PMid:26246783; PMCid:PMC4523736

Kim, S., Rushakoff, R.J., Sullivan, M. & Windham, H., 2012. Hyperglycemia control of the nil per os patient in the intensive care unit: introduction of a simple subcutaneous insulin algorithm. Journal of diabetes science and technology, 6(6), pp. 1413–1419. https://doi.org/10.1177/193229681200600622 PMid:23294788; PMCid:PMC3570883

Kopecky, P., Mraz, M., Blaha, J., Lindner, J., Svacina, Š., Hovorka, R., et al., 2013. The use of continuous glucose monitoring combined with computer-based eMPC algorithm for tight glucose control incardiosurgical ICU. Biomed Research International, 2013, art. ID 186439. https://doi.org/10.1155/2013/186439 PMid:23555075; PMCid:PMC3595106

Krinsley, J.S., 2015. Glycemic control in the critically ill: what have we learned since NICE-SUGAR. Hospital Practice, 43(3), pp. 191–197. https://doi.org/10.1080/21548331.2015.1066227 PMid:26224425

Lange, V.Z., 2010. Successful management of in-hospital hyperglycemia: the pivotal role of nurses in facilitating effective insulin use. Medsurgery Nursing – official Journal of the Accademy of Medical Surgical Nursing, 19(6), pp. 323–328.

Malesker, M.A., Foral, P.A., McPhillips, A.C., Christensen, K.J., Chang, J.A. & Hilleman D. E., 2007. An efficiency evaluation of protocols for Tight Glycemic Control in Intensive Care Units. American Journal of Critical Care, 16(6), pp. 589–598. PMid:17962503

Marik, P.E..& Preiser, J.C., 2010. Toward understanding tight glycemic control in the ICU: a systematic review and metaanalysis. CHEST Journal,137(3), pp. 544–551. https://doi.org/10.1378/chest.09-1737 PMid:20018803

Nelson, M., 2011. Impact of a nurse managed hyperglycemic intensive insulin protocol on glucose control: Master's thesis. Indiana: Ball state of University, School of Nursing, pp. 4–5.

Ng, L.S. & Curley, M.A., 2012. "One more thing to think about…" Cognitive burden experienced by intensive care unit nurses when implementing a tight glucose control protocol. Journal of diabetes science and technology, 6(1), pp. 58–64. https://doi.org/10.1177/193229681200600108 PMid:22401323; PMCid:PMC3320822

Okabayashi, T., Kozuki, A., Sumiyoshi, T. & Shima, Y., 2013. Technical challenges and clinical outcomes of using a closedloop Glycemic Control System in the hospital. Journal of Diabetes Science Technology. 7(1), pp. 238–246. https://doi.org/10.1177/193229681300700129 PMid:23439182; PMCid:PMC3692238

The Nice Sugar Investigators, 2012. Hypoglycemia and risk of death in critically ill patients. The New England Journal of
Medicine, 367, pp. 1108–1118. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1204942 PMid:22992074

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins, p. 32.

Preiser, J.C., Chase, J.G., Hovorka, R., Jeffrey, I., Joseph, J.I., Krinsley, J.S., et al., 2016. Glucose control in the ICU. Journal of Diabetes Science and Technology, 10(6). https://doi.org/10.1177/1932296816648713 PMid:27170632; PMCid:PMC5094326

Sauer, P. & Van Horn, E.R., 2009. Impact of intravenous insulin protocols on hypoglycemia, patient safety, and nursing workload. Dimensions of Critical Care Nursing, 28, pp. 95–101. https://doi.org/10.1097/DCC.0b013e31819af06d PMid:19387267

Schultz, M.J., Harmsen, R.E. & Spronk, P.E., 2010. Clinical review: strict or loose glycemic control in critically ill patients - implementing best available evidence from randomized controlled trials. Critical Care, 14(3), p. 223. https://doi.org/10.1186/cc8966 PMid:20550725; PMCid:PMC2911685

Schultz, M.J., Harmsen, R.E., Korevaar, J.C., Abu-Hanna, A., Van Braam Houckgeest, F., Van Der Sluijs, J.P., et al., 2012. Adoption and implementation of the original strict glycemic control guideline is feasible and safe in adult critically ill patients. Minerva Anestesiologica, 78(9), pp. 982–995. PMid:22531562

Stoecklin, P., Delodder, F., Pantet, O. & Berger, M.M., 2016. Moderate glycemic control safe in critically ill adult burn patients: a 15 year cohort study. Burns, 42(1), pp. 63–70. https://doi.org/10.1016/j.burns.2015.10.025 PMid:26691869

Van den Berghe, G., Wouters, P., Weekers, F., Verwaest, C., Bruyninckx, F., Schetz, M., et al., 2001. Intensive insulin therapy in critically ill patients. The New Journal of Medicine, 345(19), pp. 1359–1367. https://doi.org/10.1056/NEJMoa011300 PMid:11794168

Van Herpe, T., Mesotten, D., Wouters, P.J., Herbots, J., Voets, E., Buyens, J., et al., 2013. LOGIC-insulin algorithm-guided versus nurse-directed blood glucose control during critical illness: the LOGIC-1 single-center, randomized, controlled clinical trial. Diabetes Care. 36(2), pp. 188–194. https://doi.org/10.2337/dc12-0584 PMid:22961576; PMCid:PMC3554274

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-Equity 2012 Extension: reporting Guidelines for systematic reviews with a focus on health equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333
Objavljeno
2018-03-14
Kako citirati
Kalender Smajlović, S. (2018) Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih, Obzornik zdravstvene nege, 52(1), str. 45-56. doi: https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.181.
Rubrike
Pregledni znanstveni članek
Share |