Odnos medicinskih sester do evtanazije

pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3103

Ključne besede:

oblike evtanazije, zdravstvena nega, etika, etične razprave

Povzetek

Uvod: Evtanazija je pojem, o katerem se mora razpravljati z vidika medicinskih, zdravstvenih in družboslovnih strok. Medicinske sestre so sestavni del zdravstvenih timov, zato je potrebno njihovo vključevanje v etične razprave o evtanaziji. Namen pregleda literature je predstaviti vidik evtanazije v povezavi z zdravstveno nego.
Metode: Uporabljen je bil pregled literature, izveden v podatkovnih bazah COBIB.SI, CIHAHL in PubMed od 1. 11. 2020 do 1. 12. 2020. Iskanje je potekalo z uporabo ključnih besed: »evtanazija«, »zdravstvena nega«, v angleškem jeziku s kombinacijo ključnih besed: »attitudes«, »euthanasia« in »nursing«. Potek pregleda literature je prikazan z diagramom PRISMA. Kakovost virov, vključenih v končno analizo, je bila ocenjena s pomočjo hierarhije dokazov. Rezultati so bili sintetizirani z uporabo tematske analize.
Rezultati: Izmed 138 virov je bilo v končno analizo vključenih enaindvajsetih člankov. Medicinske sestre so navajale naklonjen, kot tudi nenaklonjen odnos ter prisotnost etičnih dilem v povezavi z evtanazijo. Naklonjen odnos medicinskih sester do evtanazije se kaže v primerih neobvladljivih bolečin, neznosnega trpljenja in neozdravljivih bolezni, nenaklonjen pa v povezavi z nekaterimi demografskimi in kulturnimi značilnostmi medicinskih sester, upoštevanjem načel sočutne oskrbe in spoštovanjem vrednosti človekovega življenja.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve raziskave prispevajo prepoznati odnos medicinskih sester do evtanazije ter nekatere etične dileme v povezavi z evtanazijo. Potrebno bi bilo izvesti podrobne preglede etičnih dilem in moralnih stisk, ki se pojavljajo v povezavi z evtanazijo in zdravstveno nego.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Barnett, M. D., Cantu, C., & Galvez, A. M. (2020). Attitudes toward euthanasia among hospice nurses: Political ideology or religious commitment. Death Studies, 44(3), 195–200. https://doi.org/10.1080/07481187.2018.1539050 PMid:30451646

Bellens, M., Debien, E., Claessens, F., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlé, B. (2020). It is still intense and not unambiguous: Nurses' experiences in the euthanasia care process 15 years after legalisation. Journal of Clinical Nursing, 29(3/4), 492–502. https://doi.org/10.1111/jocn.15110 PMid:31742806

Beuthin, R., Bruce, A., & Scaia, M. (2018). Medical assistance in dying (MAiD): Canadian nurses' experiences. Nursing Forum, 53(4), 511–520. https://doi.org/10.1111/nuf.12280 PMid:29972596; PMCid:PMC6282783

Cane, J., O'Connor, D., & Michie, S. (2012). Validation of the theoretical domain's framework for use in behavior change and implementation research. Implementation Science, 7, 37. https://doi.org/10.1186/1748-5908-7-37 PMid:22530986; PMCid:PMC3483008

Cayetano – Penman, J., Gulzar, M., & Dawn, W. (2020). Nurses perceptions and attitudes about euthanasia: A scoping review. Journal of Holistic Nursing, 39(1), 66–84. https://doi.org/10.1177/0898010120923419 PMid:32448052

Cohen–Almagor, R., & Ely, E. W. (2018). Euthanasia and palliative sedation in Belgium. BMJ Supportive & Palliative care, 8(3), 307–313. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2017-001398 PMid:29305500

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step by step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38–43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 PMid:18399395

De Beer, C., Gastmans, B., & Dierckx de Casterle, B. (2004). Involvement of nurses in euthanasia: A review of the literature. Journal of Medical Ethics, 30, 494–498. https://doi.org/10.1136/jme.2003.004028 PMid:15467086; PMCid:PMC1733944

De Lima, L., Woodruff, R., Pettus, K., Downing, J., Buitrago, R., Munyoro, E. … Radbruch, L. (2017). International association for hospice and palliative care position statement: Euthanasia and physician-asssisted suicide. Journal of palliative medicine, 20(1), 8–14. https://doi.org/10.1089/jpm.2016.0290 PMid:27898287; PMCid:PMC5177996

Dnevnik (2021, March 18). V Španiji legalizirali evtanazijo. Retrieved from: https://www.dnevnik.si/1042951407. Domovina (2018, January 15). Zlorabe evtanazije v Belgiji: Splošne skrbi dobivajo konkretne obraze. Retrieved from https://www.domovina.je/zlorabe-evtanazije-v-belgiji-splosne-skrbidobivajo-konkretne-obraze

Đekanović, V. (2018). Evtanazija kot pravica do dostojne smrti: Primerjalno pravni vidik (magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana.

Edwards, M., Shapiro, C., & Humphries, A. (2017). Perspectives of Members of the Canadian Association of Critical Care Nurses on Medical Assistance in Dying (MAID). The Canadian Journal of Critical Care Nursing, 28(2), 33–34.

Elmore, J., Wright, D. K., & Paradis, M. (2018). Nurses' moral experiences of assisted death: A meta-synthesis of qualitative research. Nursing Ethics, 25(8), 955–972. https://doi.org/10.1177/0969733016679468

Flannery, L., Ramjan, L. M., & Peters, K. (2016). End-of-life decisions in the Intensive Care Unit (ICU). Exploring the experiences of ICU nurses and doctors: A critical literature review. Australian Critical Care, 29(2), 97–103. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2015.07.004 PMid:26388551

Francke, A. L., Albers, G., Bilsen, J., de Veer, A. J., & Onwuteaka–Philipsen, B. D. (2016). Nursing staff and euthanasia in the Netherlands: A nation-wide survey on attitudes and involvement in decision making and the performance of euthanasia. Patient Education and Counseling, 99(5), 783–789. https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.11.008 PMid:26613667

Gnezda, P. (2018). Odnos medicinskih sester v paliativni oskrbi do umiranja in smrti (magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana.

Ham Kacin, K. (2012). Dostojanstvo bolnika ob koncu življenja: pravni vidiki in etične dileme (magistrsko delo). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

Heilman, M. K. D., & Trothen, T. J. (2020). Conscientious objection and moral distress: A relational ethics case study of MAiD in Canada. Journal of Medical Ethics, 46(2), 123–127. PMid:31811013

Hirakawa, Y., Chiang, C., Muraya, T., Andoh, H., & Aoyama, A. (2020). Interprofessional case conferences to bridge perception gaps regarding ethical dilemmas in home-based end-of-life care: A qualitative study. Journal of Rural Medicine, 15(3), 104–115. https://doi.org/10.2185/jrm.2020-002 PMid:32704336; PMCid:PMC7369408

Hosseinzadeh, K., & Rafiei, H. (2019). Nursing student attitudes toward euthanasia: A cross-sectional study. Nursing Ethics, 26(2), 496–503. https://doi.org/10.1177/0969733017718393 PMid:28748741

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Koç, A. (2012). Nursing students' attitudes towards euthanasia: A study in yozgat, Turkey. International Journal of Caring Sciences, 5(1), 66–73.

Kranidiotis, G., Ropa, J., Mprianas, J., Kyprianou, T., & Nanas, S. (2015). Attitudes towards euthanasia among Greek intensive care unit physicians and nurses. Heart Lung, 44(3), 260–263. https://10.1016/j.hrtlng.2015.03.001 PMid:25840865

Lavoie, M., Godin, G., Vézina-Im, L. A., Blondeau, D., Martineau, I., & Roy, L. (2016). Psychosocial determinants of nurses' intention to practise euthanasia in palliative care. Nursing Ethics, 23(1), 48–60. https://doi:10.1177/0969733014557117 PMid:25488755

Lokker, M. E., Swart, S. J., Rietjens, J. A. C., van Zuylen, L., Perez, R. S. G. M., & van der Heide, A. (2018). Palliative sedation and moral distress: A qualitative study of nurses. Applied Nursing Research, 40, 157–161. https://doi:10.1016/j.apnr.2018.02.002 PMid:29579492

Mlinarič, L. (2019). Pravica do dostojne smrti (magistrsko delo). Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj.

Naseh, L., Rafiei, H., & Heidari, M. (2015). Nurses' attitudes towards euthanasia: A cross-sectional study in Iran. International Journal of Palliative Nursing, 21(1), 43–48. https://doi:10.12968/ijpn.2015.21.1.43 PMid:25615834

Ošlaj, B. (2019, January 24). Evtanazija. Retrieved from: http://www.kme-nmec.si/files/2019/02/Evtanazija_KME_24_01_2019-1.pdf

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C. D. … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. British Medical Journal, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2018). Esentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Pesut, B., Thorne, S., Stager, M. L., Schiller, C. J., Penney, C., Hoffman, C. … Roussel, J. (2019). Medical assistance in dying: A review of Canadian Nursing Regulatory Documents. Policy, Politics & Nursing Practice, 20(3), 113–130. ttps://doi.org/10.1177/1527154419845407 PMid:31060478; PMCid:PMC6827351

Pesut, B., Greig, M., Thorne, S., Storch, J., Burgess, M., Tishelman, C. … Janke, R. (2020a). Nursing and euthanasia: A narrative review of the nursing ethics literature. Nursing Ethics, 27(1), 152–167. https://doi.org/10.1177/0969733019845127 PMid:31113279; PMCid:PMC7323743

Pesut, B., Thorne, S., Schiller, C. J., Greig, M., & Roussel, J. (2020b). The rocks and hard places of MAiD: Aqualitative study of nursing practice in the context of legislated assisted death. BMC Nursing, 19(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s12912-020-0404-5 PMid:32095114; PMCid:PMC7025406

Pristavec Đogić, M. (2017). Evtanazija: primerjalni pregled (PP). Republika Slovenija, Državni zbor. Retrieved from: https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2016/Evtanazija.pdf

Rys, S., Deschepper, R., Mortier, F., Deliens, L., & Bilsen, J. (2014). Bridging the gap between continuous sedation until death and physician-assisted death: A focus group study in nursing homes in Flanders, Belgium. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 32(4), 407–416. https://doi.org/10.1177/1049909114527152 PMid:24671029

Safarpour, H., Keykha, R., Varasteh, S., Sargazi, V., Mirmortazavi, M., & Tavakolian, N. (2019). Attitude of nurses towards euthanasia: A cross-sectional study in Iran. International journal of palliative nursing, 25(6), 274–282. https://doi.org/10.12968/ijpn.2019.25.6.274 PMid:31242094

Singh, S., Gupta, S., Singh, I. B., & Madaan, N. (2016). Awareness and attitude of select professionals toward euthanasia in Delhi, India. Indian Journal of Palliative Care, 22(4), 485–490. https://doi.org/10.4103/0973-1075.191856 PMid:27803572; PMCid:PMC5072242

Sorta-Bilajac, I., Baždarić, K., Žagrović, M. B., Jančić, E., Brozović, B. … Agich, G. J. (2011). How nurses and physicians face ethical dilemmas: The Croatian experience. Nursing Ethics, 18(3), 341–355. https://doi.org/10.1177/0969733011398095 PMid:21558110

Tamayo-Velázquez, M. I., Simón - Lorda, P., & Cruz - Piqueras, M. (2012). Euthanasia and physician-assisted suicide: Knowledge, attitudes and experiences of nurses in Andalusia (Spain). Nursing Ethics, 19(5), 677–691. https://doi.org/10.1177/0969733011436203 PMid:22990427

Terkamo-Moisio, A., Gastmans, C., Ryynänen, O. P. & Pietilä, A. M. (2019). Finnish nurses' attitudes towards their role in the euthanasia process. Nursing Ethics, 26(3), 700–714. https://doi.org/10.1177/0969733017720850 PMid:28814138

Trontelj, J. (2012). O nekaterih etičnih zadregah sodobne medicine. Simpozij Medicina in pravo 21: Odsev medicine in prava v sodobni družbi. Acta Medico-Biotechnica, 5(1), 7-14.

Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048 PMid:23480423

Vézina - Im, L. A., Lavoie, M., Krol, P., & Olivier–D'Avignon, M. (2014). Motivations of physicians and nurses to practice voluntary euthanasia: A systematic review. BMC palliative care, 13(1), 20. https://doi.org/10.1186/1472-684X-13-20 PMid:24716567; PMCid:PMC4021095

Zdravniška Zbornica. (2019). Odziv Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije na javna vprašanja v medijih, povezana z evtanazijo. Retrieved 7th December, 2021 from https://www.zdravniskazbornica.si/informacijepublikacije-in-analize/obvestila/2019/01/29/odziv-slovenskegazdravni%C5%A1kega-dru%C5%A1tva-in-zdravni%C5%A1kezbornice-slovenije-na-javna-vpra%C5%A1anja-v-medijihpovezana-z-evtanazijo

Woods, M., & Bickley Asher, J. (2015). Nurses and the euthanasia debate: Reflections from New Zealand. International Nursing Review, 62(1), 13–20. https://doi.org/10.1111/inr.12145 PMid:25439232

Prenosi

Objavljeno

2022-03-22

Kako citirati

Kalender Smajlović, S. (2022). Odnos medicinskih sester do evtanazije: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 70–81. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3103

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)