Etične dileme pri izvajanju zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije

pregled literature

Avtorji

  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.222

Ključne besede:

kritično bolni pacienti, medicinske sestre, intenzivna terapija

Povzetek

Uvod: Medicinske sestre v enotah intenzivnih terapij se soočajo z zahtevnostjo zdravstvene oskrbe kritično bolnih pacientov. Namen raziskave je bil ugotoviti etične dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije.
Metode: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene literature. Vključena je bila literatura iz obdobja od 2007 do 2017. Pregled zajema naslednje baze: COBIB.SI, CINAHL in PubMed. Iskanje je potekalo z uporabo ključnih besed: »etične dileme«, »medicinske sestre«, »etična načela«, »kritično bolni pacienti«, »zdravstvena nega v intenzivni terapiji« v slovenskem in angleškem jeziku. Iz iskalnega nabora 78 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 14 člankov. Izvedena je bila vsebinska analiza spoznanj raziskav.
Rezultati: Medicinske sestre med najbolj pogostimi etičnimi dilemami navajajo dileme v povezavi z zdravljenjem in aktivnostmi zdravstvene nege, organizacijo zdravstvene oskrbe in paliativno oskrbo. Med najbolj pogostimi etičnimi načeli navajajo neškodljivost, dobronamernost in avtonomijo kritično bolnih pacientov.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve raziskave prispevajo k prepoznavanju najbolj pogostih etičnih dilem pri izvajanju zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije. Pomembno bi bilo podrobneje raziskati posamezne etične dileme medicinskih sester, ki se pojavijo v času izvajanja zdravstvene nege pri kritično bolnih pacientih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., mag. zdr. neg

Literatura

Bidabadi, F.S., Yazdannik, A. & Zargham-Boroujeni, A., 2017. Patient's dignity in intensive care unit: a critical ethnography. Nursing Ethics, 26(3), pp. 738–752. https://doi.org/10.1177/0969733017720826 PMid:28835156

Browning, A.M., 2013. CNE Article: moral distress and psychological empowerment in critical care nurses caring for adults at end of life. American Journal of Critical Care, 22(2), pp. 143–151. https://doi.org/10.4037/ajcc2013437 PMid:23455864

Chaves, A.A. & Massarollo, M.C., 2009. Perception of nurses about ethical dilemmas related to terminal patients in intensive care units. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 43(1), pp. 30–36.

Chevrier, A., Doucette, E., Bastarache, S., Duff-Murdoch, V., Marceau, J. & Marti, C., 2016. Navigating the transition of critical care to end-of-life care usinga strengths-based nursing approach. Journal of Critical Care Nursing, 27(2), p. 17. Available at: https://issuu.com/pappincommunications/docs/cjccn_-_summer_2016 [10. 6. 2018].

Choe, K., Kang, Y. & Park, Y., 2015. Moral distress in critical care nurses: a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 71(7), pp. 1684–1693. https://doi.org/10.1111/jan.12638 PMid:25688835

Clemens, K.E. & Klaschik. E., 2009. Integration of principles of palliative medicine into treatment of patients in intensive care units. Anasthesiologie, Intensivmedizin Notfallmedizin, Schmerztherapie, 44(2), pp. 88–94. https://doi.org/10.1055/s-0029-1202648 PMid:19199172

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M., 2008. Undertaking a literature review: a step by step approach. British Journal of Nursing, 17(1), pp. 38–43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 PMid:18399395

Danielis, M., Chiaruttini, S. & Palese, A., 2018. Unplanned extubations in an intensive care unit: findings from a critical incident technique. Intensive and Care Critical Nursing, 47, pp. 69–77. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.04.012 PMid:29776707

Dawson, K.A., 2008. Palliative care for critically ill older adults: dimensions of nursing advocacy. Critical Care Nursing Quarterly, 31(1), pp. 19–23. https://doi.org/10.1097/01.CNQ.0000306392.02154.07 PMid:18316932

Dineen, K.K., 2017. Ethical Issues. In: L.D. Urden & K.M. Stacey, eds. Critical care nursing: diagnosis and management. Maryland Heights: Elsevier, pp. 13–17. Available at: https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=VIglDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ethical+dilemmas+in+critical+care+nursing&ots=jQrcOa8yLd&sig=ifKihq6gEC0Li7HpW6wqSqq72EI&redir_esc=y#v=onepage&q=ethical%20dilemmas%20in%20critical%20care%20nursing&f=false [5. 10. 2017].

Falcó-Pegueroles, A., Lluch-Canut, M.T., Martínez-Estalella, G., Zabalegui-Yarnoz, A., Delgado-Hito, P., Via-Clavero, G., et al., 2016. Levels of exposure to ethical conflict in the ICU: correlation between sociodemographic variables and the clinical environment. Intensive & Critical Care Nursing, 33, pp. 12–20. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.10.004 PMid:26796289

Gavrin J.R., 2007. Ethical considerations at the end of life in the intensive care unit. Critical Care Medicine, 35(2), pp. 85–94. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000252909.52316.27 PMid:17242609

Gosselin, E., Bourgault, P., Lavoie, S., Coleman, R.M. & Méziat-Burdin, A., 2014. Development and validation of an observation tool for the assessment of nursing pain management practices in intensive care unit in a standardized clinical simulation setting. Pain Managment Nursing, 15(4), pp. 720–730. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2013.05.003 PMid:24675281

Grosek, Š., Grošelj, U. & Oražem, M., 2015. Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. Ljubljana: Univerzitetni klinični center. Available at: http://kme-nmec.si/files/2015/05/Eticna_priporocila_paliativav-intenzivni-medicini.pdf [1. 12. 2017].

Grošelj, U., Oražem, M., Trontelj, J. & Grosek, Š., 2013. Etične dileme ob koncu življenja v intenzivni medicini. Zdravstveni Vestnik, 82(9), pp. 589–601.

Hamric, A.B. & Blackhall, L.J., 2007. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. Critical Care Medicine, 35(2), pp. 422–429. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000254722.50608.2D PMid:17205001

Henrich, N.J., Dodek, P.M., Gladsone, E., Alden, L., Keenan, S.P., Reynolds, S., et al., 2017. Consequences of moral distress in the intensive care unit: a qualitative study. American Journal of Critical Care, 26(4), pp. 48–57. https://doi.org/10.4037/ajcc2017786 PMid:28668926

Johansson, M., Wahlin, I., Magnusson, L. & Hanson, E., 2019. Nursing staff's experiences of intensive care unit diaries: a qualitative study. Nursing in Critical Care. In Press. https://doi.org/10.1111/nicc.12416 PMid:30680873

Kauppi, W., Proos, M. & Olausson, S., 2018. Ward nurses'experiences of the discharge process between intensive care unit and general ward. Nursing in Critical Care. 23(3), pp. 127–133. https://doi.org/10.1111/nicc.12336 PMid:29359426

Keskin, G.K. &, Meral, M., 2014. Ethical dilemmas faced by nurses in the intensive care units. The World of Critical Care Nursing, 9(3), pp. 67–67.

Kimberly, C., 2014. Ethical dilemmas in the Intensive Care Unit: treating pain and symptoms in noncommunicative patients at end of life. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 16(5), pp. 256–260. https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000069

Kinoshita S., 2007. Respecting the wishes of patients in intensive care units. Nursing Ethics, 14(5), pp. 651–664. ttps://doi.org/10.1177/0969733007075890 PMid:17901175

Kohlen, H., McCarthy, J., Szylit Buosso, R., Gallagher, A. & Andrews, T., 2015. Decision-making processes in nursing and activities at the end of life in intensive care: an international comparative study. Pflege, 28(6), pp. 329–338. https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000458 PMid:26580426

Kryworuchko, J., Strachan, P.H., Nouvet, E., Downar, J. & You, J.J., 2016. Factors influencing communication and decision making about life-sustaining technology during serious illness: a qualitative study. BMJ Open., 6(5), art. ID e010451. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010451 PMid:27217281; PMCid:PMC4885276

Long-Sutehall, T., Willis, H., Palmer, R., Ugboma, D., Addington-Hall, J. & Coombs, M., 2011. Negotiated dying: a grounded theory of how nurses shape withdrawal of treatment in hospital critical care units. International Journal of Nursing Studies, 48(12), pp. 1466–1474. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.06.003 PMid:21774933

Maze, H., 2009. Znanje, spretnosti in veščine medicinskih sester – temelji za premagovanje pravno – etičnih dilem. In: A. Kvas, ed. Pravno-etične dileme – izziv za profesijo zdravstvene nege: zbornik predavanj. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ljubljana: Zbornica–Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, p. 19.

McLeod, A., 2014. Nurses' views of the causes of ethical dilemmas during treatment cessation in the ICU: a qualitative study. British Journal of NeuroScience Nursing, 10(3), pp. 131–137. https://doi.org/10.12968/bjnn.2014.10.3.131

Meyer-Zehnder, B., Barandun Schäfer, U., Albisser Schleger, H., Reiter-Theil, S. & Pargger, H., 2014. Ethical case discussions in the intensive care unit: from testing to routine. Anaesthesist, 63(6), pp. 447–487. https://doi.org/10.1007/s00101-014-2331-x PMid:24820357

Moon, J.Y. & Kim, J.O., 2015. Ethics in the Intensive Care Unit. Tuberculosis & Respiratory Diseases, 78(3), pp. 175–179. https://doi.org/10.4046/trd.2015.78.3.175 PMid:26175769; PMCid:PMC4499583

Mutinda, J.L., 2015. Ethical dilemmas experienced by nurses working in critical care units in Kenyatta National Hospital. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, 16, pp. 83–85.

Nyholm, L. & Koskinen, C.A., 2017. Understanding and safeguarding patient dignity in intensive care. Nursing Ethics, 24(4), pp. 408–418. https://doi.org/10.1177/0969733015605669 PMid:26419439

Oerlemans, A.J., van Sluisveld, N., van Leeuwen, E.S., Wollersheim, H., Dekkers, W.J. & Zegers M., 2015. Ethical problems in intensive care unit admission and discharge decisions: a qualitative study among physicians and nurses in the Netherlands. BMC Medical Ethics, 16(9), pp. 408–418. https://doi.org/10.1177/0969733015605669 PMid:26419439

Oh, J. & Gastmans, C., 2013. Moral distress experienced by nurses: a quantitative literature review. Nursing Ethics, 22(1), pp. 15–31. https://doi.org/10.1177/0969733013502803 PMid:24091351

Özden, D., Karagözoğlu, S., Yildirim, G. & Tabak, E., 2013. Opinions of intensive care professionals about futile treatment. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 15(3), pp. 42–55.

Park, Y.S. & Oh, E.G., 2012. Nurses' experiences of ethical dilemmas and their coping behaviors in intensive care units. Journal of Korean critical care nursing, 5(2), pp. 1–14.

Park, D.W., Moon, J.Y., Ku, E.Y., Kim, S.J., Koo, Y.M., Kim, O.J., et al., 2015. Ethical issues recognized by critical care nurses in the intensive care units of a tertiary hospital during two separate periods. Journal of Korean Medical Science, 30(4), pp. 495–501. https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.4.495 PMid:25829820; PMCid:PMC4366973

Pavlish, C.L., Hellyer, J.H., Brown-Saltzman, K., Miers. A.G. & Squire, K., 2015. Screening situations for risk of ethical conflicts: a pilot study. American Journal of Critical Care, 24(3), pp. 248–256. https://doi.org/10.4037/ajcc2015418 PMid:25934722

Perez, D., Peters, K., Wilkes, L. & Murphy, G., 2019. Physical restraints in intensive care: an integrative review. Australian critical care, 32(2), pp. 165–174. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2017.12.089 PMid:29559190

Pishgooie, A.H., Barkhordari-Sharifabad, M., Atashzadeh-Shoorideh, F. & Falcó-Pegueroles A., 2018. Ethical conflict among nurses working in the intensive care units. Nursing Ethics. In Press. https://doi.org/10.1177/0969733018796686 PMid:30336767

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins, p. 32.

Reader, T.W., Flin, R., Mearns, K. & Cuthbertson, B.H., 2009. Developing a team performance framework for the intensive care unit. Critical Care Medicine, 37(5), pp. 1787–1793. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31819f0451 PMid:19325474

Rostami, S. & Jafari, H., 2016. Nurses' perception of futile medical care. Materia Socio – Medica, 28(2), pp. 151–155. https://doi.org/10.5455/msm.2016.28.151-155 PMid:27147925; PMCid:PMC4851516

Santiago, C. & Abdool, S., 2011. Conversations about challenging end-of-life cases: ethics debriefing in the medical surgical intensive care unit. Dynamics, 22(4), pp. 26–30. PMid:22279847

Sekse, R.J.T., Hunskår, I. & Ellingsen, S., 2018. The nurse's role in palliative care: a qualitative meta-synthesis. Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), pp. 21–38. https://doi.org/10.1111/jocn.13912 PMid:28695651

Swetz, K.M., Crowley, M.E., Hook, C. & Mueller, P.S., 2007. Report of 255 clinical ethics consultations and review of the literature. Mayo Clinics proceedings, 82(6), pp. 686–691. https://doi.org/10.1016/S0025-6196(11)61188-9

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy. Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, p. 18.

Zubek, L., Szabó, L., Diószeghy, C., Gál, J. & Elö, G., 2011. Endof-life decisions in Hungarian intensive care units. Anaesthesia and intensive care, 39(1), pp. 116–121. https://doi.org/10.1177/0310057X1103900119 PMid:21375101

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-equity 2012 extension: reporting guidelines for systematic reviews with a focus on health equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333 PMid:23222917; PMCid:PMC3484052

Wiegand, D.L., MacMillan, J., Rogrigues dos Santos, M. & Szylit Bousso, R., 2015. Palliative and end-of-life ethical dilemmas in the intensive care unit. AACN Advanced Critical Care, 26(2), pp. 142–150. https://doi.org/10.1097/NCI.0000000000000085 PMid:25898882

Wikström, A., Cederborg, A. & Johanson, M., 2007. The meaning of technology in an intensive care unit-an interview study. Intensive & Critical Care Nursing, 23(4), pp. 187–195. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2007.03.003 PMid:17467992

Yönt, G.H., Korhan, E.A., Dizer, B., Gümüş, F. & Koyuncu, R., 2014. Examination of ethical dilemmas experienced by adult intensive care unit nurses in physical restraint practices. Holistic Nursing Practice, 28(2), pp. 85–90. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000013 PMid:24503745

Prenosi

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Kalender Smajlović, S. (2019). Etične dileme pri izvajanju zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 157–168. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.222

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)