Upoštevanje vodila »Ne oživljaj

integrativni pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.1.3218

Ključne besede:

medicinske sestre; odločanje; konec življenja

Povzetek

Uvod: Med oblike odločitev za prenehanje aktivnega zdravljenja spada vodilo »Ne oživljaj.«. Raziskave navajajo, da vloga medicinske sestre pri upoštevanju vodila vključuje pomoč pacientom, družinam, članom zdravstvenega tima pri sprejemanju informiranih odločitev. Namen pregleda literature je raziskati izkušnje in stališča medicinskih sester do upoštevanja vodila.
Metode: Uporabljen je bil integrativni pregled literature v obdobju od leta 2012 do leta 2022 v podatkovnih bazah COBIB, CINAHL in PubMed s ključnimi besedami: »vodilo Ne oživljaj.«, »medicinske sestre«, »do not resuscitate orders« in »nurses«. Potek pregleda literature prikazuje diagram PRISMA. V integrativni pregled je bilo vključenih osemnajst raziskav. Uporabljena je bila metoda vsebinskega združevanja in primerjava spoznanj vključenih raziskav.
Rezultati: Na podlagi analize člankov smo oblikovali tri kategorije: (1) dejavniki v povezavi z etiko zdravstvene nege, (2) demografski in poklicni dejavniki medicinskih sester in (3) dejavniki medsebojnih odnosov (družina, družba).
Diskusija in zaključek: : Rezultati so pokazali, da na vprašanja, povezana z življenjem in smrtjo, vplivajo kultura, verska prepričanja družbe in pogled na avtonomijo. Medicinske sestre izražajo pomen upoštevanja pravic pacientov, pomen izobraževanja in dodatnega usposabljanja. Pojavljajo se tudi različne interpretacije o upoštevanju vodila »Ne oživljaj.«. Izražajo tudi potrebo po razpravi znotraj interdisciplinarnih timov, s pacienti in njihovimi družinami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

AbuYahya, O., Abuhammad, S., Hamoudi, B., Reuben, R., & Yaqub, M. (2021). The do not resuscitate order (DNR) from the perspective of oncology nurses: A study in Saudi Arabia. International Journal of Clinal Practice, 75(8), Article e14331. https://doi.org/10.1111/ijcp.14331 PMid:33960067

ANA Ethics Advisory Board (2020). »ANA Position Statement: Nursing Care and Do-Not-Resuscitate (DNR) Decisions«. The Online Journal of Issues in Nursing, 26(1). https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol26No01PoSCol02

Arzuaga, B. H., Wraight, C. L., Cummings, C. L., Mao, W., Miedema, D., & Brodsky, D. D. (2018). Do-not-resuscitate orders in the Neonatal ICU: Experiences and beliefs among staff. Pediatric Critical Care Medicine, 19(7), 635–642. https://doi:10.1097/PCC.0000000000001545 PMid:29664875

Bremer, A., Arestedt, K., Rosengren, E., Carlsson, J., & Sandboge, S. (2021). Do-not-attempt-resuscitation orders: Attitudes, perceptions and practices of Swedish physicians and nurses. BMC Medical Ethics, 22(34), Article 34. https://doi:10.1186/s12910-021-00604-8 PMid:33785001; PMCid:PMC8008584

Brecher D. B., & Morris, S. M. (2022). Back to the basics-is comfort care the same as do not resuscitate: How misinterpreting code status may lead to potential patient harm. The American Journal of Hospice & Palliative Care, 39(8), 885–887. https://doi.org/10.1177/10499091211046235 PMid:34519248

Resuscitation Council UK. (2016). Decisions relating to cardiopulmonary resuscitation: Guidance from the BMA. https://tinyurl.com/p5oczdw

Chang, H. T., Lin, M. H., Chen, C. K., Chen, T. J., & Hwang, S. J. (2020). Nurses' experiences and factors related to their attitudes regarding discussions with patients and family members about do-not-resuscitate decisions and life-sustaining treatment withdrawal: A hospital-based cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), Article 557. https://doi.org/10.3390/ijerph17020557 PMid:31952305; PMCid:PMC7014028

Ding, C. Q., Jin, J. F., Lan, M. J., Zhang, Y. P., Wang, Y. W., Yang, M. F., & Wang, S. (2021). Do-not-resuscitate decision making for terminally ill older patients in the emergency department: An explorative, descriptive inquiry of Chinese family members. Geriatric nursing, 42(4), 843–849. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.04.021 PMid:34090229

Çuvalci, B., Akbal, Y., & Hintistan, S. (2023). Turkish muslim physicians' and nurses' views about the do not resuscitate order: A cross-sectional two center study. Omega, 88(2), 690-708. https://doi.org/10.1177/00302228211049879 PMid:34590886

Grosek, Š., Grošelj, U., Oražem, M., & Trontelj, J. (2013). Etične dileme ob koncu življenja v intenzivni medicini. Zdravniški vestnik, 82(9), 589–601.

Grosek, Š., Grošelj, U., & Oražem, M. (2015). Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. https://www.kclj.si/dokumenti/Eticna-priporocila-paliativa-vintenzivni-medicini.pdf

Gül, Ş., Bağcivan, G., & Aksu, M. (2020). Nurses' opinions on do-not-resuscitate orders. Omega, 86(1), 271–283. https://doi.org/10.1177/0030222820969317 PMid:33095667

Hadley, J. M. (2020). Managing do not attempt cardiopulmonary resuscitation conversations in the community. British Journal of Community Nursing, 25(2), 58–64. https://doi.org/10.12968/bjcn.2020.25.2.58 PMid:32040362

Higuchi, A., Yoshii, A., Takita, M., Tsubokura, M., Fukahori, H., & Igarashi, R. (2020). Nurses' perceptions of medical procedures and nursing practices for older patients with noncancer long-term illness and do-not-attempt-resuscitation orders: A vignette study. Nursing Open, 7(4), 1179–1186. https://doi.org/10.1002/nop2.495 PMid:32587738; PMCid:PMC7308706

Hsieh, H. F. & Shannon, S. E., 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687 PMid: 16204405

Hong, Q. N., Pluye, P., Fabregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M. - P., Griffith, F., Nicolau, B., O'cathain, A., Rousseau, M. - C., Vedel, I. (2018). User guide. Mixed methods appraisal tool (MMAT), version 2018. http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/fetch/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf.

Ilsar, T. (2015). Diferences in the interpretation of "DNR" among physicians and nurses on internal medicine wards. Medicine and Law, 34(1), 121–133.

Khalaileh, M. A. (2014). Jordanian critical care nurses' attitudes toward and experiences of do not resuscitate orders. International Journal of Palliative Nursing, 20(8), 403–408. https://doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.8.403 PMid:25151868

Kelly, P. A., Baker, K. A., Hodges, K. M., Vuong, E. Y., Lee, J. C., & Lockwood, S. W. (2021). Original research: Nurses' perspectives on caring for patients with do-not-resuscitate orders. The American Journal of Nursing, 121(1), 26–36. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000731652.86224.11 PMid:33350694

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. (2018). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Woo, M. K., & Kim, M. (2013). Nurses' experiences of Do-Not-Resuscitate (DNR) by the narrative inquiry. Korean Journal of Adult Nursing, 25(3), 322–331. https://doi.org/10.7475/kjan.2013.25.3.322

Kuusisto, H., Keränen, T., & Saranto, K. (2022). Healthcare professionals' perceptions and opinions on "do not attempt resuscitation" (DNAR) order and documentation. Studies in Health Technology and Informatics, 14(289), 85–88. https://doi.org/10.3233/SHTI210865 PMid:35062098

MedlinePlus, n. d. Do-not-resuscitate order. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000473.htm

Mentzelopoulos, S. D., Couper, K., Voorde, P. V., Druwé, P., Blom, M., Perkins, G. D., Ileana Lulic, I., Djakow, J., Raffay, V., Lilja, G., & Bossaert, L. (2021). European Resuscitation Council guidelines 2021: Ethics of resuscitation and end of life decisions. Resuscitation, 161, 408–432. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.017 PMid:33773832

Mira, J. J., Carrillo, I., Pérez-Pérez, P., Astier-Pena, M. P, Caro- Mendivelso, J., Olivera, G., Silvestre, C., Nuín, A., Aranaz-Andrés, J., & SOBRINA Research Team (2021). Avoidable adverse events related to ignoring the do-not-do recommendations: A retrospective cohort study conducted in the Spanish primary care setting. Journal of Patient Safety, 17(8), e858–e865. https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000830 PMid:34009877; PMCid:PMC8612910

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4, Article 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1 PMid:25554246; PMCid:PMC4320440

Mogadasian, S., Abdollahzadeh, F., Rahmani, A., Ferguson, C., Pakanzad, F., Pakpour, V., & Heidarzadeh, H. (2014). The attitude of Iranian nurses about do not resuscitate orders. Indian Journal of Palliative Care, 20(1), 21–25. https://doi.org/10.4103/0973-1075.125550 PMid:24600178; PMCid:PMC3931237

Nolan, J. P., & Soar, J. (2015). Resuscitation guidelines 2015. Resuscitation Council (UK). https://tinyurl.com/ycq4fjcf

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2018). Esentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Richardson, D. K., Zive, D., Daya, M., & Newgard, C. D. (2013). "The impact of early do not resuscitate (DNR) orders on patient care and outcomes following resuscitation from out of hospital cardiac arrest". Resuscitation, 84(4), 483–487. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.08.327 PMid:22940596

Saltbak, L, Michelsen, H. M., Nelausen, K. M., Theile, S., Dehlendorff, C., Dalton, S. O., & Nielsen, D. L. (2020). Cancer patients, physicians, and nurses differ in their attitudes toward the decisional role in do-not-resuscitate decision-making. Support Care Cancer, 28(12), 6057–6066. https://doi.org/10.1007/s00520-020-05460-7 PMid:32291599

Samuels, A. (2021). Do not resuscitate: Lawful or unlawful. Medicine, Science, and The Law, 62(2), 144–148. https://doi.org/10.1177/00258024211032799 PMid:34269630; PMCid:PMC8996286

Soares, C. B., Hoga, L. A., Peduzzi, M., Sangaleti, C., Yonekura, T., & Silva D. R. (2014). Revisao integrativa: Conceitos e métodos utilizados na enfermagem [Integrative review: Concepts and methods used in nursing]. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(2), 335–345. https://doi.org/10.1590/S0080-6234201400002000020 PMid:24918895

Taubert, M. (2021). 'Do not resuscitate me in Barbados'. BMJ Supportive & Palliative care, 11(3), 310–311. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2020-002446 PMid:32513678; PMCid:PMC8380911

O'Brien, H., Scarlett, S., Brady, A., Harkin, K., Kenny, R. A., & Moriarty, J. (2018). Do-not-attempt-resuscitation (DNAR) orders: Understanding and interpretation of their use in the hospitalised patient in Ireland: A brief report. Journal of Medical Ethics, 44(3), 201–203. https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103986 PMid:29101301

Pirinea, H., Simunich, T., Wehner, D., & Ashurst, J. (2016). Patient and health‑care provider interpretation of do not resuscitate and do not intubate. Indian Journal of Palliative Care, 22(4), 432–436. https://doi.org/10.4103/0973-1075.191784 PMid:27803565; PMCid:PMC5072235

Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta. (2008). Uradni list RS, št. 82/08 in 84/08 – popr. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. (2018). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/dokument_kpa_vzbn_16.5._2019_sprejete.pdf

Pettersson, M., Hedström, M., & Höglund, A. T.(2014). Striving for good nursing care: Nurses’ experiences of do not resuscitate orders within oncology and hematology care. Nursing Ethics, 21(8), 902–915. https://doi.org/10.1177/0969733014533238 PMid:24913543

Pettersson, M., Höglund, A. T., & Hedström, M. (2018). Perspectives on the DNR decision process: A survey of nurses and physicians in hematology and oncology. PLoS One, 13(11), Article e0206550. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206550 PMid:30462673; PMCid:PMC6248939

Pettersson, M., Hedström, M., & Höglund, A. T. (2020). The ethics of DNR-decisions in oncology and hematology care: A qualitative study. BioMed Central Medical Ethics, 21(1), Article 66. https://doi.org/10.1186/s12910-020-00508-z PMid:32736556; PMCid:PMC7395367

Praprotnik V. (2019). Upoštevanje vodila »Ne oživljaj« v zdravstveni negi: pregled literature [diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakuleta]. Reed-Schrader, E., Rivers, W. T., White, L. J., & Clemency,

B. M. (2018). Cardiopulmonary resuscitation quality issues. Cardiology Clinics, 36(3), 351–356. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2018.03.002 PMid:30293601

Swedish Society of Medicine, Swedish Society of Nursing and Swedish Resuscitaion Council Ethical Guidelines for CPR. (2013). Ethics in CPR. Svenska Radet för Hjärt Lungräddning. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A835178&dswid=5783

Raoofi, N., Raoofi, S., Jalali, R., Abdi, A., & Salari, N. (2021). The worldwide investigating nurses' attitudes towards do-notresuscitate order: A review. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 16, Article 5. https://doi.org/10.1186/s13010-021-00103-z PMid:34488819; PMCid:PMC8422718

Zakon o pacientovih pravicah (ZNUZSZS). (2022). Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 (22. 7. 2022). http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281

Prenosi

Objavljeno

2024-03-19

Kako citirati

Kalender Smajlović, S. (2024). Upoštevanje vodila »Ne oživljaj: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 58(1), 39–50. https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.1.3218

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)