Profesionalizacija zdravstvene nege v Sloveniji: izzivi in odgovornosti za visokošolsko izobražene medicinske sestre in zdravstvenike

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.202

Ključne besede:

profesionalizacija, zdravstvena nega, spremembe

Povzetek

Dinamičen družbeni razvoj in večanje zahtev po zdravstvenih storitvah zahtevata razpravo o znanju v zdravstveni negi, kakršno bi bilo tem novim zahtevam kos. Pričujoči uvodnik nadaljuje teme, začete že v uvodniku Professionalism in nursing: what is its current level in Slovenia (Skela-Savič, 2016a), in dodaja nova spoznanja iz projekta Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji (Skela-Savič, et al., 2017a).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Literatura

Aiken, L.H., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A.M., Bruyneel, L., McHugh, M., et al., 2017. Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ Quality & Safety, 26(7), pp. 559–568. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005567 PMid:28626086; PMCid:PMC5477662

Albreht, T., 2005. Analiza preskrbljenosti z medicinskimi sestrami ter ovrednotenje stopenjskih ukrepov in projekcij do leta 2033. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

American College of Healthcare Executives, 2014. ACHE Healthcare executive competencies assessment tool. Chicago: Healthcare Leadership Alliance, American College of Healthcare Executives.

Carvalho, T., 2014. Changing connections between professionalism and managerialism: a case study of nursing in Portugal. Journal of Professions and Organization, 1(2), pp. 176‒190. https://doi.org/10.1093/jpo/jou004

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN [2. 12. 2015].

EFN Workforce Committee, 2014. EFN Matrix on the 4 Categories of the Nursing Care Continuum. Brussels: EFN Workforce Committee.

Horton, K., Tschudin, V. & Forget, A., 2007. The value of nursing: a literature review. Nursing Ethics, 14(6), pp. 716‒740. https://doi.org/10.1177/0969733007082112 PMid:17901183

OECD, 2013. Health at a Glance 2013: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/health_glance-2013-en

Skela-Savič, B., 2016a. Professionalism in nursing: what is its current level in Slovenia? Obzornik zdravstvene nege, 50(1), pp. 4–9. https://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.94

Skela-Savič, B., 2016b. Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave. In: M. Bahun & B. Pavlenč, eds. 10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu : zkušnje, dobre prakse, ovire: zbornik prispevkov. Jesenice: Splošna bolnišnica, pp. 16–26.

Skela-Savič, B., 2017. Development of nursing professionalization elements in Slovenia: the group interview technique. Obzornik zdravstvene nege, 51(4), pp. 274−297. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.199

Skela-Savič, B., Babnik, K., Trunk Širca, N., Pajnkihar, M., Klemenčič, E., Gabrovec, B., et al., 2017a. Zaključno poročilo ciljno raziskovalni projekt: "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju": zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta (CRP). Jesenice, etc.: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, etc., pp. 1–226.

Skela-Savič, B., Hvalič-Touzery, S. & Pesjak, K., 2017b. Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of advanced nursing, 73(1), pp. 1910–1923. https://doi.org/10.1111/jan.13280 PMid:28205259

Skela-Savič, B., Pesjak, K. & Lobe, B., 2016a. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals: a national survey. International nursing review, 63(1), pp. 122–131. https://doi.org/10.1111/inr.12233 PMid:26748610

Skela-Savič, B., Pesjak, K., Hvalič Touzery, S. & Dermol, V., 2016b. Predstavitev rezultatov raziskave DP 2.1: razumevanje potreb po spremembah izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi – vidik izvajalcev izobraževanja in delodajalcev. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, pp. 1–36.

Skela-Savič, B., Pivač, S., Hvalič Touzery, S., Čuk, V., Kalender Smajlović, S., Smodiš, M., et al., 2016c. Prenova srednješolskega modela izobraževanja in razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi: tehnika skupinskega konsenza : rezultati raziskave DP 3 in DP 4 projekta "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina" (CRP, 2015–2017). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 1–33.

Watkins, D., 2011. The influence of master's education on the professional lives of British and German nurses and the further professionalization of nursing. Journal of Advanced Nursing, 67(12), pp. 2605–2614. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05698.x PMid:21615461

Objavljeno

2017-12-19

Kako citirati

Skela-Savič, B. (2017). Profesionalizacija zdravstvene nege v Sloveniji: izzivi in odgovornosti za visokošolsko izobražene medicinske sestre in zdravstvenike. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 264–273. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.202

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>