Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi: pregled literature

Avtorji

  • Dragica Emeđi
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.65

Ključne besede:

okoljski dejavniki, kakovost, kazalniki, razjeda zaradi pritiska, kožna integriteta, pomen, zdravstvene oskrba

Povzetek

Uvod: Namen raziskave je prikazati večdimenzionalne potrebe in možne dejavnike tveganja za razjedo zaradi pritiska pri odraslih pacientih v intenzivni zdravstveni obravnavi. Metode: Uporabili smo analizo in sintezo pregleda dokazov iz zbirke podatkov EMERALD, CINAHL, PubMed in ProQuest. Ključne iskalne besedne zveze so bile: »quality of care«, »pressure ulcer«, »prevention and treatment of pressure ulcers«, »skin integrity critical care patients«. Omejitveni kriteriji iskanja so bili: obdobje 2010 do 2013, celotno besedilo člankov v angleščini. Začetna merila je izpolnjevalo 280 zadetkov in 40 izbranih ustreznih prispevkov. Potek raziskave je prikazan v skladu z načeli Cochranove zbirke, ocena kakovosti dokazov pa v hierarhiji dokazov. Rezultati: Identificiranih je 191 kod, ki so združene v 11 vsebinskih kategorij: okolje intenzivne terapije – značilnosti nekaterih dejavnikov tveganja, čas bivanja v enoti, vazoaktivne učinkovine, spol, starost, administrativno diagnostična kategorija, postelja, ležišče, lestvica Waterlow, razjeda zaradi pritiska in pomen prve stopnje razjede. Diskusija in zaključek: Raziskava pokaže pomen uvedbe proaktivnih ukrepov za ohranjanje integritete kože pacienta. Osredotoča se na vitalnost tkiva in promocijo kakovostne zdravstvene oskrbe z vidika teorije. Potrebne so raziskave, ki bi za boljše razumevanje pojasnjevale številna druga tveganja in učinkovite programe za vitalnost kože.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Dragica Emeđi

Dragica Emeđi, dipl.m.s.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice Spodnji Plavž 3 SI-4270 Jesenice Slovenija

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Andriessen, A., 2013. Prevention, recognition and treatment of dry skin conditions. British Journal of Nursing, 22(1), pp. 26–30. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2013.22.1.26 PMid:23299208

Antonetti, R. & Pittman, D.L., 2012. Prevent pressure ulcers: is it possible? Long-term living, 4, pp. 8, 10, 11.

Arrais Sampaio Santos, F.A., Fortes Vitor, A., Ximenes Teixeira, I., Pereira de Melo, R. & Venícios de Oliveira Lopes, M., 2012. Skin inspection for evaluating the presence of risk indicators to developing pressure ulcers. Australian Journal of Advanced Nursing, 29(3), pp. 40–48.

Asimus, M., Li, P. & Kendall, H., 2011. Pressure ulcer prevention interventions for community nursing patients. Wound Practice & Research, 19(3), pp. 145–149.

Beeckman, D., Defloor, T., Schoonhoven, L. & Vanderwee, K., 2011. Knowledge and attitudes of nurses on pressure ulcer prevention: a cross-sectional multicenter study in Belgian hospitals. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8(3), pp. 166–176. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6787.2011.00217.x PMid:21401859

Bosch, M., Halfens, R.J.G., van der Weijden, T., Wensing, M., Akkermans, R. & Grol, R., 2011. Organizational culture, team climate, and quality management in an important patient safety issue: nosocomial pressure ulcers. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8(1), pp. 4–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6787.2010.00187.x PMid:20367807

Braun, J.P., Mende, H., Bause, H., Bloos, F., Geldner, G., Kastrup, M. et al., 2010. Quality indicators in intensive care medicine: why? Use or burden for the intensivist. German Medical Science, 8, pp. 1–20. http.//dx.doi.org/10.3205/000111 PMid:21063472; PMCID:PMC2975264

Chamanga, E., 2011. Improving pressure ulcer care. Journal of Community Nursing, 25(4), pp. 16, 18–21.

Courtney, M., O'Reilly, M., Edwards, H. & Hassall, S., 2011. Content validity of the ResCareQA: an Australian residential care quality assessment based on resident outcomes. Australian Journal of Advanced Nursing, 28(3), pp. 37–44.

Cox, J., 2011. Predictors of pressure ulcers in adult critical care patients. American Journal of Critical Care, 20(5), pp. 364–374. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2011934 PMid:21885457

Donabedian, A., 2005. Evaluating the quality of medical care. Milbank Quarterly, 83(4), pp. A691–A729. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x PMid:16279964; PMCid:PMC2690293

Elliott, J., 2011. Applying pressure ulcer prevention theory to practice. Nursing & Residential Care, 13(6), pp. 276–279. http://dx.doi.org/10.12968/nrec.2011.13.6.276

Estilo, M.E.L., Angeles, A., Perez, T., Hernandez, M. & Valdez, M., 2012. Pressure ulcers in the intensive care unit: new perspectives on an old problem. Critical Care Nurse, 32(3), pp. 65–70. http://dx.doi.org/10.4037/ccn2012637 PMid:22661161

Foster, S., 2012. Triangulating data to improve care. Nursing Management, 19(3), pp. 14–19.

http://dx.doi.org/10.7748/nm2012.06.19.3.14.c9118 PMid:22876503

Geraghty, J., 2011. Introducing a new skin-care regimen for the incontinent patient. British Journal of Nursing, 20(7), pp. 409-415. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2011.20.7.409 PMid:21537257

Grimshaw, J., Eccles, M., Thomas, R., MacLennan, G., Ramsay, C., Fraser, C., et al., 2006. Toward evidence-based quality improvement: evidence (and its limitations) of the effectiveness of guideline dissemination and implementation strategies 1966–1998. Journal of General Internal Medicine, 21, pp. s14–s20. http://dx.doi.org/10.1007/s11606-006-0269-7; http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00357.x PMid:16637955; PMCid:PMC2557130

Gross, S., Larsen, B.J., Mollo, J.A., Pilon, D. & Silfies, T., 2012. Back to basics: a medical-surgical orthopedic unit's quest to decrease pressure ulcers. Academy of Medical-Surgical Nurses, 21(1), pp. 16–91.

Gunningberg, L., Stotts, N.A. & Idvall, E., 2011. Hospital-acquired pressure ulcers in two Swedish County Councils: cross-sectional data as the foundation for future quality improvement. International Wound Journal, 8(5), pp. 465–473. http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-481X.2011.00818.x PMid:21722316

Henneman, E.A., Gawlinski, A. & Giuliano, K.K., 2012. Surveillance: a strategy for improving patient safety in acute and critical care units. Critical Care Nurse, 32(2), pp. e9‒e18. http://dx.doi.org/10.4037/ccn2012166 PMid:22467622

Lloyd Jones, M., 2012. Prevention and treatment of superficial pressure damage. Nursing & Residential Care, 14(1), pp. 14–20. http://dx.doi.org/10.12968/nrec.2012.14.1.14

Maas Burhans, L. & Raile Alligood, M., 2010. Quality nursing care in the words of nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(8), pp. 1689–1697. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05344.x PMid:20557383

Matsui, Y., Furue, M., Sanada, H., Tachibana, T., Nakayama, T., Sugama, J., et al., 2011. Development of the DESIGN-R with an observational study: an absolute evaluation tool for monitoring pressure ulcer wound healing. Wound Repair and Regeneration, 19(3), pp. 309–315. http://dx.doi.org/10.1111/j.1524-475X.2011.00674.x PMid:21539648

Maylor, M.E., 2011. Hazard avoidance: more sensible than risk assessment? British Journal of Nursing, 20(15), p. s36. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2011.20.Sup8.S36 PMid:21841649

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D.G., 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Journal of Clinical Epidemiology, 62(10), pp. 1006–1012. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005 PMid:19631508

O'Tuathail, C. & Taqi, R., 2011. Evaluation of three commonly used pressure ulcer risk assessment scales. British Journal of Nursing, 20(6), pp. s27-s28, s30, s32. PMid:21471902

Racco, M. & Phillips, B., 2010. Developing a protocol for intensive care patients at high risk for pressure ulcers. Critical Care Nurse, 30(3), pp. 77–80. http://dx.doi.org/10.4037/ccn2010501 PMid:20515886

Rafter, L., 2011. Evaluation of patient outcomes: pressure ulcer prevention mattresses. British Journal of Nursing, 20(11), pp. s32, s34–s38. PMid:21727848

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, 2011. Kazalniki kakovosti v zdravstvu – 2010. p. 5. Available at: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_in_varnost/kazalniki_kakovosti [14. 12. 2014].

Sammer, C.E., Lykens, K., Singh, K.P., Mains, D.A. & Lackan, N.A., 2010. What is patient safety culture? A review of the literature. Journal of Nursing Scholarship, 42(2), pp. 156–165.http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01330.x PMid:20618600

Samuriwo, R., 2010. The impact of nurses' values on the prevention of pressure ulcers. British Journal of Nursing, 19(15), pp. s4, s6, s8. PMid:20852477

Sutton, D., 2011. Healing chronic venous ulcers in a multiply addicted patient. Kai Tiaki Nursing, 17(1), pp. 18–19.

Stephen-Haynes, J., 2011. Wound expo: the challenges of pressure area care. Wound Care, 16(Suppl. 3), pp. s6–s12. http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2011.16.sup3.s6

Tandler, I., 2010. Načrtovanje zdravstveno informacijskega sistema za ugotavljanje ogroženosti nastanka razjede zaradi pritiska: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, p. 18.

Thompson, M., 2011. Reducing pressure ulcers in hip fracture patients. British Journal of Nursing, 20(15), pp. s10, s12, s14–s18. PMid:21841645

Tschannen, D., Bates, O., Talsma, A. & Guo, Y., 2012. Patient-specific and surgical characteristics in the development of pressure ulcers. American Journal of Critical Care, 21(2), pp. 116–125. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2012716 PMid:22381988

Turjanica, M.A., Clark, L., Martini, C., Miller, P., Turner, B.L. & Jones, S., 2011. Incidence, correlates, and interventions used for pressure ulcers of the ear. Medsurg Nursing, 20(5), pp. 241–246. PMid:22165783

Walsh, T., Jairath, N., Paterson, M.A. & Grandjean, C., 2010. Quality and safety education for nurses clinical evaluation tool. Journal of Nursing Education, 49(9), pp. 517–522. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20100630-06 PMid:20672776

Wilczweski, P., Grimm, D., Gianakis, A., Gill, B., Sarver, W. & McNett, M., 2012. Risk factors associated with pressure ulcer development in critically ill traumatic spinal cord injury patients. Journal of Trauma Nursing, 19(1), pp. 5–10. http://dx.doi.org/10.1097/JTN.0b013e31823a4528 PMid:22415500

Zurc, J., 2011. Povezanost med gibalno aktivnostjo in pojavnostjo bolečine v križu na primeru zdravstvenega osebja: pregledna študija. In: Skela-Savič, B., Hvalič Touzery, S., Zurc, J. & Skinder Savić, K. eds. Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj: zbornik predavanj z recenzijo. 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, 9.‒10. junij 2011. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 351–360.

Prenosi

Objavljeno

2015-12-21

Kako citirati

Emeđi, D., & Skela-Savič, B. (2015). Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(4). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.65

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##