Varna tehnika dolgotrajne intermitentne samokatetrizacije

Avtorji

  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju,Polje 42, 6310 Izola

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.91

Ključne besede:

intermitentna samokatetrizacija, optimalna tehnika, z dokazi podprta zdravstvena nega, izobraževanje, kakovost, domače okolje

Povzetek

Uvod: Intermitentna samokatetrizacija je prednostna metoda praznjenja sečnega mehurja pri pacientih z zastojem urina. Medicinska sestra običajno pacienta nauči čiste ali aseptične tehnike samokatetrizacije. Namen prispevka je s pregledom literature ugotoviti, ali obstaja optimalna tehnika intermitentne samokatetrizacije, ki bi jo medicinske sestre priporočale pacientom. Metode: Uporabljen je bil sistematični pregled literature v bazah podatkov: CINAHL, Medline, ProQuest, COBIB.SI in Cochrane Library. Vključena je bila literatura od prve omembe samokatetrizacije leta 1972 do leta 2016. S selekcijo prvotnih 350 virov smo glede na njihovo skladnost z namenom raziskave izbrali 67 enot literature. Rezultati: Osemnajst referenc, izbranih z orodjem CASP, je bilo objavljenih med letoma 1992 in 2015: šest randomiziranih kliničnih in pet kohortnih raziskav ter šest sistematičnih pregledov literature in ena kritika. Ključne spremenljivke analize zbranih podatkov so bile sterilnost katetra, vrsta vlažilnega gela in higiena periuretralnega področja. Diskusija in zaključek: Nobena tehnika intermitentne samokatetrizacije se ne izkaže kot optimalna. Ob upoštevanju značilnosti in sposobnosti pacienta je za slovenske razmere najboljša uporaba sterilnega materiala za enkratno uporabo (katetra in vlažilnega gela), higiena periuretralnega področja s sterilno solucijo in tamponi ter tehnika nedotikanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Melita Peršolja, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju,Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Melita Peršolja, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Literatura

Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., et al., 2002. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourology and Urodynamics Journal, 21(2), pp. 167–178. http://dx.doi.org/10.1002/nau.10052 PMid:11857671 DOI: https://doi.org/10.1002/nau.10052

Addison, R., Foxley, S., Mould, C., Naish, W., Oliver, H., Sullivan, J., et al., 2012. Catheter care. RCN guidance for nurses. Available at: https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/157410/003237.pdf [21. 1. 2016].

Afsar, S.I., Yemisci, O.U., Cosar, S.N. & Cetin, N., 2013. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long-term follow-up study. Spinal Cord, 51(8), pp. 645–649. http://dx.doi.org/10.1038/sc.2013.46 PMid:23752262 DOI: https://doi.org/10.1038/sc.2013.46

Bermingham, S.L., Hodgkinson, S., Wright, S., Hayter, E., Spinks, J. & Pellowe, C., 2013. Intermittent self catheterisation with hydrophilic, gel reservoir, and non-coated catheters: a systematic review and cost effectiveness analysis. British Medical Journal, 346, p. e8639. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e8639 PMid:23303886; PMCid:PMC3541473 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e8639

Booth, F. & Clarkson, M., 2012. Principles of urinary catheterisation. Journal of Community Nursing, 26(3), p. 5.

CASP, Critical appraisal skills programme, 2014. CASP Checklists. Available at:

http://www.casp-uk.net/#!checklists/cb36 [22. 2. 2016].

Clinical Center National Institutes of Health, 2007. Clean intermittent self-catheterization (CISC): procedure for women. Available at: http://www.cc.nih.gov/ccc/patient_education/pepubs/bladder/ciscwomen5_22.pdf [1. 10. 2015]

Chai, T., Chung, A.K., Belville, W.D. & Faerber, G.J., 1995. Compliance and complications of clean intermittent catheterization in the spinal cord injured patient. Paraplegia, 33(3), pp. 161–163. DOI: https://doi.org/10.1038/sc.1995.35

http://dx.doi.org/10.1038/sc.1995.35 PMid:7784120 DOI: https://doi.org/10.1038/sc.1995.35

Cheung, K., Leung, P., Wong, Y.C., To, O.K., Yeung, Y.F., Chan, M.W., et al., 2008. Water versus antiseptic periurethral cleansing before catheterization among home care patients: a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control, 36(5), pp. 375–380. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2007.03.004 PMid:18538705 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2007.03.004

Clark, J.F., Mealing, S.J., Scott, D.A., Vogel, L.C., Krassioukov, A., Spinelli, M., et al. 2016. A cost-effectiveness analysis of long-term intermittent catheterisation with hydrophilic and uncoated catheters. Spinal Cord, 54(1), pp. 73–77. http://dx.doi.org/10.1038/sc.2015.117 PMid:26193812 DOI: https://doi.org/10.1038/sc.2015.117

Denys, P., Previnaire, J.G., Aegerter, P., de Seze, M., Karsenty, G. & Amarenco, G., 2012. Intermittent self-catheterization habits and opinion on aseptic VaPro catheter in French neurogenic bladder population. Spinal Cord, 50(11), pp. 853–858. http://dx.doi.org/10.1038/sc.2012.68 PMid:22710946 DOI: https://doi.org/10.1038/sc.2012.68

Duffy, L.M., Cleary, J., Ahern, S., Kuskowski, M.A., West, M., Wheeler, L., et al., 1995. Clean intermittent catheterization. Safe, cost-effective bladder management for male residents of VA nursing homes. Journal of the American Geriatrics Society, 43(8), pp. 865–870. http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.1995.tb05528.x PMid:7636093 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1995.tb05528.x

Evans, D., 2003. Hierarchy of evidence: a framework for ranking evidence evaluating healthcare interventions. Journal of Clinical Nursing, 12(1), pp. 77–84.http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00662.x PMid:12519253 DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00662.x

Getliffe, K., Fader, M., Allen, C., Pinar, K. & Moore, K.N., 2007. Current evidence on intermittent catheterization: sterile single-use catheters or clean reused catheters and the incidence of UTI. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 34(3), pp. 289–296.http://dx.doi.org/10.1097/01.WON.0000270824.37436.f6 PMid:17505249 DOI: https://doi.org/10.1097/01.WON.0000270824.37436.f6

Ho, K.J., Thompson, T.J., O'Brien, A., Young, M R. & McCleane, G., 2003. Lignocaine gel: does it cause urethral pain rather than prevent it? European Urology, 43(2), pp. 194–196. http://dx.doi.org/10.1016/S0302-2838(02)00549-3 PMid: 2565779 DOI: https://doi.org/10.1016/S0302-2838(02)00549-3

Hooton, T.M., Bradley, S F., Cardenas, D.D., Colgan, R., Geerlings, S.E., Rice, J.C., et al., 2010. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infections Diseases, 50(5), pp. 625–663. http://dx.doi.org/10.1086/650482 PMid:20175247 DOI: https://doi.org/10.1086/650482

Hudson, E. & Murahata, R.I. 2005. The 'no-touch' method of intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? Spinal Cord, 43(10), pp. 611–614. http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101760PMid:15852058 DOI: https://doi.org/10.1038/sj.sc.3101760

Ivanuša, A. & Železnik, D., 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, p. 293.

Johnson, S.M., Saint John, B.E. & Dine, A.P., 2008. Local anesthetics as antimicrobial agents: a review. Journal of the Surgical Infection Society, 9(2), pp. 205–213. DOI: https://doi.org/10.1089/sur.2007.036

Kannankeril, A.J., Lam, H.T., Reyes, E.B. & McCartney, J., 2011. Urinary tract infection rates associated with re-use of catheters in clean intermittent catheterization of male veterans. Urologic Nursing Journal, 31(1), pp. 41–48. PMid:21542443 DOI: https://doi.org/10.7257/1053-816X.2012.31.1.41

Kiddoo, D., Sawatzky, B., Bascu, C.D., Dharamsi, N., Afshar, K. & Moore, K.N., 2015. Randomized crossover trial of single use hydrophilic coated vs multiple use polyvinylchloride catheters for intermittent catheterization to determine incidence of urinary infection. The Journal of Urology, 194(1), pp. 174–179. http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2014.12.096 PMid:25584995 DOI: https://doi.org/10.1016/j.juro.2014.12.096

King, R.B., Carlson, C.E., Mervine, J., Wu, Y. & Yarkony, G.M., 1992. Clean and sterile intermittent catheterization methods in hospitalized patients with spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 73(9), pp. 798–802. PMid:1514886

Klemenc, D., 1995. Urinska inkontinenca. Obzornik zdravstvene nege, 29(1/2), pp. 27–45. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1995.29.1.27 [27. 6. 2016]

Kovindha, A., Mai, W.N.C. & Madersbacher, H., 2004. Reused silicone catheter for clean intermittent catheterization (CIC): is it safe for spinal cord-injured (SCI) men? Spinal Cord, 42(11), pp. 638–642. http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101646 PMid:15289806 DOI: https://doi.org/10.1038/sj.sc.3101646

Krassioukov, A., Cragg, J.J., West, C., Voss, C. & Krassioukov-Enns, D., 2015. The good, the bad and the ugly of catheterization practices among elite athletes with spinal cord injury: a global perspective. Spinal Cord, 53(1), pp. 78–82. http://dx.doi.org/10.1038/sc.2014.208 PMid:25420496 DOI: https://doi.org/10.1038/sc.2014.208

Kurtz, M.J., Van Zandt, K. & Burns, J.L., 1995. Comparison study of home catheter cleaning methods. Rehabilitation Nursing, 20(4), pp. 212–214, 217. PMid:7617966 DOI: https://doi.org/10.1002/j.2048-7940.1995.tb01629.x

Lavallée, D.J., Lapierre, N.M., Henwood, P.K., Pivik, J.R., Best, M., Springthorpe, V.S., et al., 1995. Catheter cleaning for re-use in intermittent catheterization: new light on an old problem. SCI Nursing: a publication of the American Association of Spinal Cord Injury Nurses, 12(1), pp. 10–12. PMid:7792576

Le Breton, F., Guinet, A., Verollet, D., Jousse, M. & Amarenco, G., 2012. Therapeutic education and intermittent self-catheterization: recommendations for an educational program and a literature review. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 55(3), pp. 201–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.01.006 PMid:22424733 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rehab.2012.01.006

Lemke, J.R., Kasprowicz, K. & Worral, P.S., 2005. Intermittent catheterization for patients with a neurogenic bladder: sterile versus clean: using evidence-based practice at the staff nurse level. Journal of Nursing Care Quality, 20(4), pp. 302–306. http://dx.doi.org/10.1097/00001786-200510000-00004 PMid:16177580 DOI: https://doi.org/10.1097/00001786-200510000-00004

Liotta, R.F. & Tarantino, M.L., 2012. Cateterismo vescicale intermittente pulito: catetere vescicale lubrificato con lidocaina o con gentamicina? Urologia Journal, 79(1), pp. 49–53.

Moore, K.N., Burt, J. & Voaklander, D.C., 2006. Intermittent catheterization in the rehabilitation setting: a comparison of clean and sterile technique. Clinical Rehabilitation, 20(6), pp. 461–468. http://dx.doi.org/10.1191/0269215506cr975oa PMid:16892928 DOI: https://doi.org/10.1191/0269215506cr975oa

Moore, K.N., Fader, M. & Getliffe, C., 2007. Long-term bladder management by intermittent catheterisation in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), p. CD006008. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd006008.pub2 PMid:17943874 DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD006008.pub2

Newman, D.K., 2008. Internal and external urinary catheters: a primer for clinical practice. Ostomy Wound Management, 54(12), pp. 18–35. PMid:19104121

Newman, D.K. & Willson, M.M., 2011. Review of intermittent catheterization and current best practices. Urologic Nursing Journal, 31(1), pp. 12–28, 48; quiz p. 29. DOI: https://doi.org/10.7257/1053-816X.2012.31.1.12

Nnabugwu, I.I., Udeh, E.I., Enivwenae, O.A., Ugwumba, F.O. & Ozoemena, O.F., 2014. Reducing the burden of regular indwelling urinary catheter changes in the catheter clinics: the opinion of patients and relatives on the practice of self-catheterization. Patient Preference and Adherence, 8, pp. 1179–1183. http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S66520 PMid:25214771; PMCid:PMC4159498 DOI: https://doi.org/10.2147/PPA.S66520

Pachler, J. & Frimodt-Moller, C., 1999. A comparison of prelubricated hydrophilic and non-hydrophilic polyvinyl chloride catheters for urethral catheterization. British Journal of Urology International, 83(7), pp. 767–769. http://dx.doi.org/10.1046/j.1464-410x.1999.00013.x DOI: https://doi.org/10.1046/j.1464-410x.1999.00013.x

Prieto, J., Murphy, C.L., Moore, K.N. & Fader, M.J., 2014. Intermittent catheterisation for long-term bladder management. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9), p. CD006008. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd006008.pub3 PMid:25208303 DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD006008.pub3

Prieto-Fingerhut, T., Banovac, K. & Lynne, C.M., 1997. A study comparing sterile and nonsterile urethral catheterization in patients with spinal cord injury. Rehabilitation Nursing, 22(6), pp. 299–302. http://dx.doi.org/10.1002/j.2048-7940.1997.tb02122.x PMid:9416190 DOI: https://doi.org/10.1002/j.2048-7940.1997.tb02122.x

Rantell, A., 2012. Intermittent self-catheterisation in women. Nursing Standard, 26(42), pp. 61–62, 64, 66–68. http://dx.doi.org/10.7748/ns2012.06.26.42.61.c9164 PMid:22908766 DOI: https://doi.org/10.7748/ns2012.06.26.42.61.c9164

Sheldon, P., 2013. Successful intermittent self-catheterization teaching: one nurse's strategy of how and what to teach. Urologic Nursing Journal, 33(3), pp. 113–117. DOI: https://doi.org/10.7257/1053-816X.2013.33.3.113

Siderias, J., Gaudio, F. & Singer, A.J., 2004. Comparison of topical anesthetics and lubricants prior to urethral catheterization in males: a randomized controlled trial. Academic Emergency Medicine, 11(6), pp. 703–706. PMid:15175214 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2004.tb00729.x

Skelly, J., Eyles, P., Hilts, L., Worral, J., Campbell, L. & North, J., 1998. Intermittent self-catheterization: a guide for men and women, Hamilton, ON: St. Joseph's Hospital, St. Joseph's Community Health Centre.

Tanabe, P., Steinmann, R., Anderson, J., Johnson, D., Metcalf, S. & Ring-Hurn, E., 2004. Factors affecting pain scores during female urethral catheterization. Academic Emergency Medicine, 11(6), pp. 699–702. PMid:15175213 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2004.tb00728.x

Taweesangsuksalul, R., Tamnanthong, N., Hanpanich, K., Chobchuen, R. & Kirdpon, W., 2005. Effect of aloe vera for lubrication on urethral catheterisation. Journal of Thail Rehabilitation Medicine, 15(2), pp. 113–118.

Tzortzis, V., Gravas, S., Melekos, M.M. & de la Rosette, J.J., 2009. Intraurethral lubricants: a critical literature review and recommendations. Journal of Endourology, 23(5), pp. 821–826. http://dx.doi.org/10.1089/end.2008.0650 PMid:19397430 DOI: https://doi.org/10.1089/end.2008.0650

Vahr, S., Cobussen-Boekhorst, H., Eikenboom, J., Geng, V., Holroyd, S., Lester, M., et al.. 2013. Catheterisation, urethral intermittent in adults. Evidence-based guidelines for best practice in urological health care. Arnhem: European Association of Urology Nurses. Available at: http://nurses.uroweb.org/wp-content/uploads/2013_EAUN_Guideline_Milan_2013-Lr_DEF.pdf [20. 1. 2016 ].

Webster, J., Hood, R.H., Burridge, C.A., Doidge, M.L., Phillips, K.M. & George, N., 2001. Water or antiseptic for periurethral cleaning before urinary catheterization: a randomized controlled trial. American Journal of Infection Control, 29(6), pp. 389–394. http://dx.doi.org/10.1067/mic.2001.117447 PMid:11743486 DOI: https://doi.org/10.1067/mic.2001.117447

Wyndaele, J.J., 2002. Intermittent catheterization: which is the optimal technique? Spinal Cord, 40(9), pp. 432–437. http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101312 PMid:12185603 DOI: https://doi.org/10.1038/sj.sc.3101312

Wyndaele, J.J., Brauner, A., Geerlings, S.E., Bela, K., Peter, T. & Bjerklund-Johanson, T.E., 2012. Clean intermittent catheterization and urinary tract infection: review and guide for future research. British Journal of Urology International, 110(11 Pt C), pp. E910–E917. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2012.11549.xPMid:23035877 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2012.11549.x

Prenosi

Objavljeno

2016-06-27

Kako citirati

Peršolja, M. (2016). Varna tehnika dolgotrajne intermitentne samokatetrizacije. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(2). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.91

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek