Tehnični dejavniki aplikacije intramuskularne injekcije

sistematični pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3098

Ključne besede:

odrasli, intervencija, cepljenje, mišica, parenteralna aplikacija

Povzetek

Uvod: Aplikacija intramuskularne injekcije predstavlja najpogosteje uporabljen način aplikacije injekcij. Namen raziskave je bil preučiti najnovejše ugotovitve s področja priprave vbodnega mesta in aplikacije intramuskularne injekcije.
Metode: Izveden je bil sistematični pregled znanstvene in strokovne literature v mednarodnih podatkovnih bazah CINAHL, PubMed, The Cochrane Library ter ScienceDirect. Uporabili smo naslednje ključne besede: intramuscular injection, instramuscular vaccination, injection site, skin disinfection, injection technique. Pri iskanju smo uporabili tudi Boolove operatorje AND (IN) in OR (ALI). Iskanje literature je potekalo marca in aprila 2021. Za oceno kakovosti posameznih raziskav smo uporabili orodje Critical Appraisal Skills Programme.
Rezultati: Izmed 4.208 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 13 člankov. Ugotovitve smo združili v štiri vsebinske kategorije: (1) izbira vbodnega mesta, (2) tehnike intramuskularne injekcije, (3) razkuževanje vbodnega mesta, (4) aspiracija.
Diskusija in zaključek: Med zaključki raziskav ni enotnega mnenja glede varne in strokovne aplikacije intramuskularne injekcije. Kot kažejo raziskave, je najprimernejše mesto aplikacije ventroglutealno področje. Razkuževanje vbodnega mesta pred aplikacijo v izvenbolnišničnem okolju ni potrebno, medtem ko je aspiracija priporočljiva zgolj na dorzoglutelnem mestu. Priporoča se aplikacija s tehniko trakcija kože – pritisk – hitro sproščanje mišic, z izbiro igle ob upoštevanju debeline podkožnega maščevja, mesta za aplikacijo in gostote zdravila. Potrebna bi bila izvedba dodatnih raziskav, s katerimi bi lahko oblikovali priporočila za optimalno tehniko intramuskularne injekcije. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Chadwick, A., & Withnell, N. (2015). How to administer intramuscular injections. Nursing Standard, 30(8), 36–39. https://doi.org/10.7748/ns.30.8.36.s45 PMid:26488992

Cook, I. F. (2016). Sepsis, parenteral vaccination and skin disinfection. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 12(10), 2546–2559. https://doi.org/10.1080/21645515.2016.1190489 PMid:27295449; PMCid:PMC5084982

Critical Appraisal Skills Programme (2021). CASP (cohort study, randomised controlled trials, systematic review) Checklist. Retreived March 4, 2021 from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

Crawford, C. L., & Johnson, J. A. (2012). To aspirate or not: An integrative review of the evidence. Nursing, 42(3), 20-25. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000411417.91161.87 PMid:22343951

Dulong, C., Brett, K., & Argáez, C. (2020). Skin preparation for injections: A review of clinical effectiveness, cost-effectiveness and guidelines. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Retreived March 3, 2021 from https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562932/

Fink, A., Kobilšek, P. V., & Mesarec, M. (2013). Diagnostičnoterapevtski pristopi in fizika v medicini. Ljubljana: Grafenauer.

Gantar, B., & Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.

Gomes, B., Oroski, G., & Traverso, F. (2019). (Re)discussing the drug administration technique by the intramuscular route: A systematic review. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, 11, 228. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i1.268-276

Greenway, K. (2014). Rituals in nursing: Intramuscular injections. Journal of Clinical Nursing, 23(23/24), 3583–3588. https://doi:10.1111/jocn.12627 PMid:24814160

Gülnar, E., & Özveren, H. (2016). An evaluation of the effectiveness of a planned training program for nurses on administering intramuscular injections into the ventrogluteal site. Nurse Education Today, 36, 360–363. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.09.001 PMid:26438073

Hdaib, M. T., Al-Momany, S. M., & Najjar, Y. W. (2015). Knowledge level assessment and change among nursing students regarding administering intra-muscular injection at Al-Balqa'a Applied University: An interventional study. Nurse Education Today, 35(7), e18–22. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.012 PMid:25743095

Hensel, D., & Springmyer, J. (2011). Do perinatal nurses still check for blood return when administering the hepatitis B vaccine. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 40(5), 589–594. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01277.x PMid:22273415

Heshmatifar, N., Salari, M., Rad, M., Afshari Saleh, T., Borzoee, F., & Rastaghi, S. (2021). A new approach on the pain management of intramuscular injection: A triple-blind randomized clinical trial. Pain Management Nursing, in press. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.01.010 PMid:33714700

Kara, D., & Güneş, Ü. Y. (2016). The effect on pain of three different methods of intramuscular injection: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Practice, 22(2), 152–159. https://doi.org/10.1111/ijn.12358 PMid:25039702

Kara, D., Uzelli, D., & Karaman, D. (2015). Using ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative. International Journal of Caring Sciences, 8(2), 507–513.

Kaya, N., Turan, N., & Aydin, G. O. (2016). Ventrogluteal site injection: a systematic review. International Journal of Caring Sciences, 9(3), 1168–1176.

Khawaja, R. A., Sikandar, R., Qureshi, R., & Jareno, R. J. M. (2013). Routine skin preparation with 70% isopropyl alcohol swab: Is it necessary before an injection: Quasi study. Journal of Liaquat University of Medical & Health Sciences, 12(2), 109–114.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

McDaniels, A., & Pittman, D. (2011). Is skin preparation necessary before needling. Medical Acupuncture, 23(1). https://doi.org/10.1089/acu.2010.0783

Mekkawy, M. M., Khalil, S. S., Diab, T. M., & Abdelaal, E. M. (2019). Nurses' practice for selection the site and painless intramuscular injections in Upper Egypt. International journal of Advance Research in Nursing, 2(1), 39–45.

Ogston-Tuck, S. (2014). Intramuscular injection technique: An evidence-based approach. Nursing Standard, 29(4), 52–59. https://doi.org/10.7748/ns.29.4.52.e9183 PMid:25249123

Öztürk, D., Baykara, Z. G., Karadag, A., & Eyikara, E. (2017). The effect of the application of manual pressure before the administration of intramuscular injections on students' perceptions of postinjection pain: A semi-experimental study. Journal of Clinical Nursing, 26(11–12), 1632–1638. https://doi.org/10.1111/jocn.13530 PMid:27535654

Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. (2013). Clinical Nursing Skills and Techniques. Maryland Heights: Mosby.

Polishchuk, D., Gehrmann, R., & Tan, V. (2012). Skin sterility after application of ethyl chloride spray. The journal of Bone and Joint Surgery. American volume, 94(2), 118–120. https://doi.org/10.2106/JBJS.K.00229 PMid:22257997

Sari, D., Şahin, M., Yaşar, E., Taşkiran, N., & Telli, S. (2017). Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires. Nurse Education Today, 56, 47–51. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.005 PMid:28666144

Senekovič, A., Fekonja, Z., & Vrbnjak, D. (2020). Varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije. Obzornik zdravstvene nege, 54(2), 164–177. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3017

Sepah, Y., Samad, L., Altaf, A., Halim, M. S., Rajagopalan, N., & Javed Khan, A. (2014). Aspiration in injections: Should we continue or abandon the practice. F1000Research, 3, Article 157. https://doi.org/10.12688/f1000research.1113.1 PMid:28344770; PMCid:PMC5333604

Sisson, H. (2015). Aspirating during the intramuscular injection procedure: A systematic literature review. Journal of Clinical Nursing, 24(17–18), 2368–2375. https://doi.org/10.1111/jocn.12824 PMid:25871949

Thomas, C. M., Mraz, M., & Rajcan, L. (2016). Blood Aspiration During IM Injection. Clinical Nursing Research, 25(5), 549–559. https://doi:10.1177/1054773815575074 PMid:25784149

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E. … the PRISMA-Equity Bellagio group. (2012). PRISMA-Equity 2012 Extension: Reporting Guidelines for systematic reviews with a focus on health equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), Article e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333 PMid:23222917; PMCid:PMC3484052

Wong, H., Moss, C., Moss, S. M., Shah, V., Halperin, S. A., Ito, S. … Taddio, A. (2019). Effect of alcohol skin cleansing on vaccination-associated infections and local skin reactions: A randomized controlled trial. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 15(4), 995–1002. https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1553474 PMid:30513266; PMCid:PMC6605859

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Yilmaz, D., Khorshid, L., & Dedeoglu, Y. (2016). The effect of the Z-track technique on pain and drug leakage in intramuscular injections. Clinical Nurse Specialist, 30(6), E7. https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000245 PMid:27753676

Yoshida, Y., Takashima, R., & Yano, R. (2021). Is skin disinfection before subcutaneous injection necessary: The reasoning of certified nurses in infection control in Japan. Plos One, 16(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245202 PMid:33418557; PMCid:PMC7794031

Železnik, D., & Ivanuša, A. (2008). Standardi aktivnosti zdravstvene nege, 2. izdaja. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-18

Kako citirati

Vehar, A. ., Vehar, K., Lekše, R., & Peršolja, M. (2021). Tehnični dejavniki aplikacije intramuskularne injekcije: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 253–263. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3098

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek